اخذ گواهينامه گريد A ساپكو سال 1377اخد گواهينامه آراستگي از سازه خودرو خراسان سال 137اخذ گريد Aساپكو در سال 1385ISO/9001:2008از IMQ ايتاليا ISO/TS16949:2009 ايتالياگواهی اشتهار به کیفیتISO 9001:2015ISO 9001:2015IATF 16949:2016


RSS

CONTACT US

Address: Km 9, Asian Highway, Mashad, IRAN
Telephone: 00985136515760-72
E-Mail: info@kap-co.com

Certificate

ISO TS / 16949-2009. SAPCO’s Grade A among 10 best suppliers to SAPCO in 1995

Read More

About us

Khorasan Axial Parts , a subsidiary company of Iran Auto Parts industrial group

Read More