محصولات شرکت قطعات محوری خراسان

رديف

نام قطعه

شماره فني

كدفني

1

بوش 53رام پژو405

969829180

PF0300

2

بوش پايه لاستيكي موجگير داخل رام پژو405

9620666480

PG1400

3

بوش پايين كمربند ايمني به ستون وسط پژو206

9637747780

GF0300

4

بوش پشت رولبرينگ مخروطي داخل چرخ جلو

1237266

TA0100

5

بوش ترمز دستي

1237256

TR0300

6

بوش داخل ماهك تعويض دنده روي گيربكس پژو405

9617173080

PG1200

7

بوش غلاف بر گردان(خار توپي)

71243772

TA0600

8

بوش گژن پين موتور پرايد(سنگ زني)

 

PM0300

9

بوش نگهدارندهRETAINER BUSH

27024-4050

SP0800

10

بوش واسطه نصب كمربند ايمني صندلي عقب به ستون 206

9632699780

GF0200

11

بوش واسطه نصب كمربند ايمني صندلي عقب به ستون 405

7700547334

PB0100

12

بوش26-14 پژو206

9687381780

GA0600

13

بوش41رام پژو405

9608349380

PF0200

14

پلوس چرخ جلو چپ ضدقفل كافكو

YG20295509

SP6200

15

پلوس چرخ جلو چپ ضدقفل كافكو BE1

YG20294505

SP6900

16

پلوس چرخ جلو چپ كافكو

YG20295503

SP6000

17

پلوس چرخ جلو راست ضدقفل كافكو

YG20295508

SP6100

18

پلوس چرخ جلو راست ضدقفل كافكو BE1

YG20294503

SP6800

19

پلوس چرخ جلوچپ EF7 كافكو

YG20295509

SP6400

20

پلوس چرخ جلوراست EF7 كافكو

K9600056180

SP6300

21

پلوس چرخ جلوراست كافكو

YG20295502

SP5900

22

پيچ تنظيم انگشتي موتور پايه گاز سوز OHV-G

72400857

DM0700

23

پيچ دو سر رزوه 8051 گيربكس

79008051

TG01500

24

پيچ دو سر رزوه 8053گلداني جلو

79008053

TG1000

25

پيچ دو سر رزوه بزرگ 8046

79008046

TA0400

26

پيچ دو سر رزوه سر سيلندر 8241

79008241

TM0700

27

پيچ دو سر رزوه كوچك 8049

79008049

TA0500

28

پيچ دو سر رزوه8058 جعبه دنده

79008058

TG1100

29

پيچ دوسررزوه 3600

25493600

TM0500

30

پيچ دوسررزوه 749

72400749

TM1200

31

پيچ فيلترروغن

71244431

TM0600

32

پين 15*12 ميليمتر سر سيلندر پژو206

9652201980

GM0100

33

پين 19*6 فلايويل پژو405

YG20245213

PG1900

34

پين اتصال پژو 206 راست

9624069480

GA0300

35

پين استوانه اي 15*16 پژو405

6932112180

PG1800

36

پين پوسته كلاچ به سيلندر

79146173

TF0200

37

پين چاكدار16*10 ميليمتر پژو405

9632071780

PG1300

38

پين فلايويل به ميل لنگ پژو405

9100037080

PG1600

39

پين قفل كننده6061

79146061

TA0200

40

پين كپه ياتاقان ثابت عقب سيلندر

79146821

TM0200

41

پين ميل دنده عقب گيربكس 6192

79146192

TG1200

42

پين نگهدارنده(شافت هرز گرد)

71200403

TA0300

43

رابط پوسته اكسل عقب به بازويي چپ راست پژو 405

YG20270518

PA0100

44

رينگ نگهدارنده رول ها

P-27766

TG1400

45

شافت داخل توپي چرخ عقب

YG20272608

PA0400

46

شفت اهرم دنده محرك عقب

MB501-17-455

RG0200

47

قرقري اهرم تعويض دنده روي گيربكس

25300600

TG1600

48

كشويي هزار خار گاردان روا و باردو

130280B

DF0100

49

لوله مفصلي جعبه فرمان پژو

9153596580

PF0400

50

لوله واسطه بين پايه و فيلتر روغن

9350172280

PG1700

51

مجموعه دنده هرز گرد دنده عقب

MB501-17-140

RG0100

52

محور اسبك دود

MB630-12-171C

RM0200

53

محور اسبك سوخت

MB630-12-161

RM0100

54

محور اسبك ها

161,171C

RM0100,RM0200

55

محور اسبك هاي پرايد

3063-2241,3028-7274,3028-7254

RF0200,RF0300,RF0400

56

محور اهرم تعويض دنده

KKY01-17-478

RG0600

57

محور اهرم دنده واسطه دنده عقب (محور دور دنده)

1224501

TG0100

58

مهره مخصوص نصب بازويي موتور برف پاك كن به بدنه 206

9625922380

GF0400

59

ميل  ماهك دنده عقب گيربكس

1229305

TG0500

60

ميل انگشتي

71261414

TM0100

61

ميل انگشتي سوپاپ ها پژو206

9649419280

GM0200

62

ميل پيستون كمك فنر جلو

3063-2241

RF0200

63

ميل پيستون كمك فنر عقب پرايد

3028-7274

RF0300

64

ميل پيستون كمك فنر نيسان

3028-7254

RF0400

65

ميل دنده زير گيربكس

1235274

TG0600

66

ميل دنده واسطه دنده عقب (ميل كوتاه)

1224513

TG0200

67

ميل ماهك دنده 1و2

MB501-17-411C

RG0500

68

ميل ماهك دنده 1و2 گيربكس

1229302

TG0300

69

ميل ماهك دنده 3و4

MB501-17-421A

RG0400

70

ميل ماهك دنده 3و4 گيربكس

1239822

TG0400

71

ميل ماهك دنده5 عقب

MB501-17-431E

RG0300

72

ميل ماهك هاي پرايد

421C,431E,411C

-

73

واشر نگهدارنده اتصالات

1219400

TA0900

 

 

RSS

تماس با ما

مشهد - كيلومتر 9 بزرگراه آسيايي

پست الكترونيك: info@kap-co.com

ادامه مطلب

گواهینامه ها

اخذگريد A ساپكو در سال 1374 در بين 10 شركت برتر ساپكو

ادامه مطلب

محصولات

در اين شركت عمل مونتاژ پلوسهاي پژو و سمند انجام مي گيرد

ادامه مطلب