مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در بازدید از شرکت قطعات محوری خراسان بر تسریع اجرای پروژه‌های این شرکت تأکید نمودند.

طی بازدید جناب آقای دکتر مهدی خطیبی در بازدید از خطوط تولیدی شرکت قطعات محوری خراسان ضمن دستور تسریع بر انجام پروژه خودکفایی پلوس توسط این شرکت بر پایه ... ادامه مطلب