شرکت قطعات محوری خراسان در سالی که گذشت،بدون هیچگونه توقف خط مشتری قادر به تامین کلیه سفارشات خود گردید. در سال ۱۴۰۰ با انجام عملیات عملیات عمرانی و راه اندازی آزمایشگاه پلوس ، مسیر  برای اخذ مجوز آزمایشگاه آکرودیته فراهم شد. سفارش گذاری برای ساخت دستگاه کف تراشی که طراحی آن توسط واحد مهندسی شرکت انجام شده بود اقدام شد و انجام این پروژه علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش زمانهای جذب نشده، باعث کاهش ضایعات تولیدی می شود. گواهینامه IATF درسال ۱۴۰۰ توسط ممیزی شرکت IMQ انجام و اقدام گردید. برای اولین بار شرکت با تعریف کمیته انرژی، فعالیتهای مرتبط با مدیریت و کاهش مصارف انرژی را در برنامه قرار داد و در دی ماه سال ۱۴۰۰، ممیزی گروه انرژی گروه صنعتی ایران خودرو با حضور در شرکت توسط تیم خبره انجام شد. در پایان سال گذشته ، کمیته ریسک معرفی و در جلسات برگزار شده شناسایی ریسکهای کلان شرکت انجام و برنامه مدیریت و کاهش ریسکها برای سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت. نظر به اهمیت موضوع کیفیت، تجهیز کنترل و بازرسی سختی پذیری شافت خریداری و بهبود کیفیت در محصول شافت این شرکت به عنوان تنها تامین کننده شافت پلوس در کشور انجام پذیرفت. نظر به اهمیت موضوع معیشت پرسنل با توجه به سیاستهای گروه صنعتی ایران خودرو، بازنگری طرح طبقه بندی شرکت انجام و این امر باعث بهبود در شرایط حقوقی پرسنل و افزایش قابل توجه رضایتمندی پرسنل گردید. همچنین در سالی که گذشت، بازنگری در طرح پاداش افزایش تولید با هماهنگی گروه صنعتی یاپکو، به نحو مطلوب اقدام و انجام شد. با توجه به سیاستگذاری های گروه یاپکو جهت حضور در بازار یدک  ضمن مذاکره و بازاریابی و عقد قرارداد در این حوزه با ثبت لوگو و طراحی جعبه و بسته بندی جدید نسبت به حضور در بازار یدک قطعات پین اتصال ۲۰۶ و ۴۰۵ اقدام شد. از جمله مهمترین موارد انجام شده در شرکت ، ارتقا سازمان مهندسی و تشکیل کمیته فنی پروژه داخلی سازی پلوس بود و با جذب منابع انسانی در این بخش، اقدامات مورد نیاز پروژه تولید داخل مجموعه پلوس ، مطابق با زمانبندی این پروژه انجام پذیرفت. با تعریف پروژه محصول جدید پلوس ۲۰۷ در شرکت، این پروژه با حداکثر توان و استعداد فنی سازمان مهندسی اقدام و در سال گذشته با اخذ تائیدیه مشتری به مجموعه محصولات شرکت اضافه شد. همچنین شرکت در زمینه طراحی و تامین پلوس پروژه K125 به عنوان پروژه اصلی گروه صنعتی ایران خودرو معرفی و در سال گذشته طراحی و نقشه های این محصول تدوین و به تائید مشتری رسید. با توجه به تعریف پروژه خودکفایی پلوس توسط گروه صنعتی ایران خودرو در شرکت قطعات محوری خراسان بخش زیادی از فعالیت واحدهای ستادی شرکت به خصوص واحدهای مهندسی و مالی و کیفیت در جهت تشکیل جلسات و تهیه گزارشهای لازم و پیگیری در حوزه خودکفایی پلوس انجام شد که طی مراحل تائیدیه نمونه پلوسهای دریافتی شرکت ZXY از ایران خودرو و ساپکو ، تهیه و تصویب FS پروژه ، پیگیری تامین منابع مالی از طریق بانک ملی و مراجع استانی از آن جمله است . هیات مدیره این شرکت  با تدوین استراتژی مناسب و همگام با گروه صنعتی ایران خودرو و یاپکو، خود را نسبت به رشد و توسعه در سال آینده موظف و متعهد می داند و اعتقاد اعضای هیات مدیره شرکت استفاده از خرد جمعی برای حذف موانع تولید است.