مدیران عامل
_

مدیران عامل قطعات محوری از سال ۱۳۶۸ تاکنون

اخوان حسین

حسین اخوان

 

محمود بره مقدم 1

محمود بره مقدم

 

jafari

مسعود جعفری

 

jamali

غلامرضا جمالی

 

rezaei

سیدمحمدرضا رضائی نژاد

 

2589

ساسان سیرانی

 

Copy

سعید ضابط نیا

 

mirab

محمود میراب

 

2986

عباس توانا

 

IMG_01

ساسان سیرانی